Hợp đồng vận chuyển nội địa

Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Nội Địa

Một trong những giấy tờ cần thiết khi vận chuyển là hợp đồng giữa phía nhà vận chuyển và khách hàng. Nguyễn Ngọc Logistics xin giới thiệu mẫu hợp đồng vận chuyển nội địa để quý khách có thể tham khảo.

Nếu bạn cần vận chuyển một đơn hàng lớn hoặc bạn muốn xác lập mối quan hệ vận chuyển lâu dài thì nhất định phải có hợp đồng vận chuyển. Trong hợp đồng phải có các điều khoản rõ ràng đã được hai bên thỏa thuận và đi đến thống nhất. Qua đó dễ dàng xác minh được quyền hạn và trách nhiệm của các bên. Vì vậy mà quá trình thanh lý hợp đồng cũng trở nên đơn giản hơn mà không gặp phải vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác đôi bên.

1. Hợp đồng vận chuyển nội địa

Lưu ý: mẫu hợp đồng vận chuyển nội địa này mang tính chất tham khảo

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN NGỌC LOGISTICS CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Số:

Căn cứ Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII, thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội khoá XI thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên:

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm ….. tại Công ty Nguyễn Ngọc chúng tôi gồm có: 

BÊN A            :

Địa chỉ            :

Điện thoại       :

Mã số thuế      :

Đại diện          : Ông                                                                          Chức vụ:

 

BÊN B            : CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN NGỌC LOGISTICS

Địa chỉ            : 90A, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

Điện thoại       : 1900 63 61 63

Mã số thuế      : 0304072824

Tài khoản số   : 138.10.00.000169.9 tại NH BIDV Chi nhánh Bến Nghé, TP. HCM

Đại diện          : Ông NGUYỄN TẤN DŨNG                                 Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ giao nhận vận tải gồm những điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: BÊN B NHẬN VẬN CHUYỂN CHO BÊN A

1.1– Hàng hoá vận chuyển:

1.2– Nơi nhận hàng: Theo đơn đặt hàng

1.3– Nơi trả hàng: Theo đơn đặt hàng

 

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA

2.1– Tại các địa phương được ghi trên hoá đơn và phiếu giao nhận hàng hoá đính kèm.

2.2– Thời gian thông báo đơn hàng: tối thiểu là trước 12 tiếng, và trước 17:00’ của ngày hôm trước.

2.3– Xếp dỡ hàng hoá:  Bên A chịu trách nhiệm xếp dỡ hàng hoá đầu lên và đầu xuống.

2.4– Nguyên tắc giao nhận và áp tải hàng hoá: Hàng theo kiện rời, được xếp chồng lớp lên nhau

 

ĐIỀU 3:  ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1– Số lượng hàng hóa: Theo đơn hàng.

3.2– Đơn giá vận chuyển: Theo phụ lục đính kèm.

3.3– Thanh toán cước phí:

Cuối tháng bên B sẽ thống kê và lập Bảng kê cước vận chuyển đối với những đơn hàng vận chuyển đã được thực hiện và gửi đến Bên A.

+  Trong vòng 03 ngày (kể từ ngày Bên B chuyển hồ sơ thanh toán), thì Bên A có trách nhiệm kiểm tra Bảng kê cước vận chuyển và yêu cầu điều chỉnh sai lệch với hồ sơ của Bên B (nếu có).

+  Nếu trong vòng 03 ngày (kể từ ngày Bên B chuyển hồ sơ thanh toán) mà Bên A không phản hồi thì được hiểu hồ sơ thanh toán đã hợp lệ và Bên B tiến hành xuất hoá đơn GTGT cho Bên A.

Sau khi Bên A nhận đủ bộ hồ sơ thanh toán, bao gồm:

a/ Bảng kê cước vận chuyển

b/ Hoá đơn GTGT

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán và có trách nhiệm thanh toán cho bên B theo tài khoản như sau:

       Số TK: 138.10.00.000169.9 tại NH BIDV Chi nhánh Bến Nghé, TP. HCM

Trường hợp bên A thanh toán không đúng kỳ hạn: Số tiền thanh toán không đúng hạn phải chịu phạt theo lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1- Quyền và trách nhiệm của bên A:

Bên A phải đảm bảo chỗ đậu xe cho bên B thực hiện việc giao trả hàng hóa nhanh chóng.

Thời gian xe bên B đến chờ lên hàng tối đa 02 giờ, nếu phát sinh thêm mỗi giờ chờ sẽ tính thêm phụ phí chờ

+ Xe từ  1 –  2.3 tấn : 100.000vnđ/ giờ

+ Xe từ  3 – 5 tấn     : 200.000vnđ/ giờ

+ Xe trên 8 tấn        : 300.000vnđ/ giờ

Đảm bảo hàng hóa phải có lớp bao bì bảo vệ hàng hóa được sạch sẽ, an toàn và không hư hỏng.

Giám sát và xác nhận hoàn thành các hạng mục công việc cho bên B, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho xe của bên B bốc, dỡ và giao nhận hàng hoá nhanh chóng.

Trong trường hợp không giải phóng hàng hóa kịp thời, neo đậu phương tiện vận tải của Bên B qua đêm, thì phải chi trả tiền neo xe là: 1,500,000 vnđ/đêm.

Ký xác nhận vào Biên bản giao nhận hàng hóa cho bên B. Đồng thời, cung cấp cho bên B đầy đủ các chứng từ, thông số kỹ thuật của hàng hoá (nếu có yêu cầu).

Cùng nhau hợp tác, xử lý khắc phục các khó khăn, vướng mắc với bên B khi có vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này.

Thanh toán đầy đủ số tiền vận chuyển như điều 03 nói trên.

4.2- Quyền và trách nhiệm của bên B:

Chuẩn bị phương tiện vận chuyển bảo đảm các yếu tố về an toàn theo quy định của Nhà nước.

Vận chuyển hàng tới đúng địa điểm quy định một cách an toàn.

Bên B sẽ chịu tránh nhiệm đền bù mọi chi phí liên quan đến việc hư hại hoặc để mất hàng hoá trong quá trình vận chuyển theo giá trị có trên giấy tờ nhập hàng hoặc giá bán của nhà sản xuất đến nhà phân phối theo hóa đơn, chứng từ của nhà sản xuất nếu xác định lỗi thuộc về bên B

Thường xuyên thông báo cho bên A những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Khi đến công trường hoặc nơi bốc dỡ hàng hoá, các nhân viên của bên B phải tuyệt đối tuân thủ quy định của những nơi này, cũng như sự hướng dẫn của bảo vệ bên A để đảm bảo trật tự, an toàn và đúng theo quy trình giao nhận hàng hóa.

Cuối tháng bên B sẽ tổng hợp bảng kê công nợ đối chiếu với kế toàn bên A 1 lần, sau đó sẽ xuất hóa đơn.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG                                  

Hai bên có trách nhiệm chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, cùng có lợi (lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã áp dụng) trước khi áp dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp khác do pháp luật quy định. Nếu có tranh chấp xảy ra mà các điều khoản trong Hợp đồng không xác định thì được giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Trường hợp hai bên không tự thương lượng giải quyết được thì sự việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định. Phán quyết cuối cùng của Tòa án chung thẩm là phán quyết mà hai bên phải có trách nhiệm thi hành, bên nào thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Các bên được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất gây ra cho bên kia, do thực hiện chậm trễ hay không thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này mà nguyên nhân do một trong các trường hợp sau:

6.1– Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định của Pháp luật như: Chiến tranh, bạo loạn, khủng bố, xung đột vũ trang, đình công, phong tỏa, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, bão tố,…) xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Hợp Đồng này. Tài liệu chứng minh tình trạng bất khả kháng là chứng nhận của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự kiện và thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng.

6.2– Các bên phải thực hiện quyết định của cơ quan Nhà Nước hoặc cấp có thẩm quyền mà các bên không thể biết được tại thời điểm ký kết Hợp Đồng có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, vận chuyển của các bên.

6.3– Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo Hợp Đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện bất khả kháng trong vòng 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu tình trạng bất khả kháng xảy ra. Sau đó, phải gửi Giấy chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tình trạng bất khả kháng.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mọi thay đổi hay bổ sung nào cho Hợp đồng này đều phải được chấp thuận bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký. Những sự thay  đổi và sửa chữa này được xem như là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

Hợp đồng có hiệu lực một năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Hợp đồng đính kèm phụ lục được lập thành 04 (bốn) bản,  mỗi bên giữ 02 (hai) bản có nội dung, giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

2. MỘT SỐ PHỤ LỤC KÈM THEO

Đây là phụ lục kèm theo với hợp đồng vận chuyển nội địa phía trên

PHỤ LỤC: SỐ 01

 (Về cước vận chuyển)

  (BẢN PHỤ LỤC NÀY LÀ BỘ PHẬN ĐÍNH KÈM CỦA HỢP ĐỒNG SỐ:

VÀ CÓ GIÁ TRỊ NHƯ NHAU VÀ LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ KHI XẢY RA TRANH CHẤP)

Hôm nay, ngày …  tháng ….năm ….. tại Công ty Nguyễn Ngọc chúng tôi gồm có: 

BÊN A:

Địa chỉ            :

Điện thoại       :                                 Fax:

Mã số thuế      :

Đại diện          : Ông                                                                          Chức vụ:

 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN NGỌC LOGISTICS

Địa chỉ            : Số 90A, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

Điện thoại       : 1900 63 61 63

Mã số thuế      : 0304072824

Đại diện          : Ông NGUYỄN TẤN DŨNG                                 Chức vụ: Tổng Giám đốc

Cùng nhau thống nhất bổ sung nội dung như sau:

 

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN

– Hàng hóa:

– Phương tiện vận chuyển: Xe Tải

– Địa điểm nhận hàng: Theo đơn đặt hàng.

– Địa điểm giao hàng: Theo đơn đặt hàng

 

ĐIỀU 2: GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN

  1. Nhận hàng tại kho:

 

Note/Ghi chú:

– Giá trên đã bao gồm:

– Giá trên chưa bao gồm:

 ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

– Giá cước đường bộ trên căn cứ vào giá dầu Diesel hiện tại là vnđ/lít.

PHỤ LỤC: SỐ 02

 (Về điều kiện tăng giảm cước vận chuyển)

(BẢN PHỤ LỤC NÀY LÀ BỘ PHẬN ĐÍNH KÈM CỦA HỢP ĐỒNG SỐ:

VÀ CÓ GIÁ TRỊ NHƯ NHAU VÀ LÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ KHI XẢY RA TRANH CHẤP)

Hôm nay, ngày …. tháng …..năm ….. tại Công ty Nguyễn Ngọc chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ            :

Điện thoại       :                                                                          Fax:

Mã số thuế      :

Đại diện          : Ông                                                                          Chức vụ:

 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN NGỌC LOGISTICS

Địa chỉ            : Số 90A, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

Điện thoại       : 1900 63 61 63                                                           Fax: (084-8) 3592 5288

Mã số thuế      : 0304072824

Đại diện          : Ông NGUYỄN TẤN DŨNG                                 Chức vụ: Tổng Giám đốc

Cùng nhau thống nhất bổ sung nội dung như sau:

Điều kiện tăng giảm cước vận chuyển theo giá xăng dầu:

Nếu giá dầu tăng/giảm 10%  thì giá vận chuyển sẽ được điều chỉnh tăng/ giảm tương ứng theo tỷ lệ xăng dầu chiếm 35% doamh thu cước vận chuyển và được áp dụng sau 3 ngày kể từ ngày Nhà Nước công bố giá biến động.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

3. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA UY TÍN

Nguyễn Ngọc Logistics tự hào là một trong những công ty vận chuyển nội địa tuyến Bắc Nam uy tín nhất – hơn 19 năm kinh nghiệm, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung và Nam Bộ.

Luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về giải pháp và giấy tờ, đặc biệt hợp đồng vận chuyển nội địa rất rõ ràng chuyên nghiệp.

  • Giá tốt.
  • Kinh nghiệm trên 18 năm.
  • Đội xe hơn 150 chiếc.
  • An toàn cho suốt hành trình.
  • Kho bãi rộng khắp.
  • Dịch vụ giao nhận chất lượng cao.
công ty vận chuyển hàng hoá bắc nam

4. Liên hệ tham khảo hợp đồng vận chuyển nội địa

Quý khách muốn tìm một công ty dịch vụ vận tải uy tín – chất lượng hãy liên hệ ngay Nguyễn Ngọc Logistics để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN NGỌC LOGISTICS

Hotline: 1900 63 61 63 – 0947 414 000

Messenger pagehttps://m.me/nguyenngoclogistics

Email: sales@nguyenngoc.vn

Websitehttps://www.nguyenngoc.vn/

Trụ sở chính: 90A Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

 

Copyright © 2018 Nguyen Ngoc Logistics Corporation. All rights Reserved