"Behind every great leader there was an even greater logistician."

Hãy để hiệu quả công việc nói thay lời cho chúng tôi.
Bất kỳ sự phô diễn về từ ngữ nào ở mục này cũng đều là sáo rỗng.
Nhưng nếu bạn vẫn muốn biết thêm, hãy quá bộ vào đây: [link]